picture
About Me
Courses Taught
Professional Bodies
Research Projects
Publications

About Me

Full Name:
ADNAN BIN YUSOFF, ASSOC. PROF. DR.
Email:
Adnan@uniten.edu.my
Contact Number:
03-89212020 Ext: 7160
Department:
Department of Social Science & Humanities

Academic Qualifications

 1. PhD in Muamalat, Akademik Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2011
 2. Master of Comparative Law (MCL),, International Islamic University of Malaysia(IIUM), 1998
 3. B.A Hons (Syariah),, Al-Azhar University, Cairo, Egypt, 1992

Working Experiences

Position Place of Work Start End

Courses Taught

 1. ETIB113 - Tamadun Islam Tamadun Asia
 2. ICEB212 - Islam and Civil Society for Engineers II
 3. ICSB212 - Islam and Civil Society II
 4. ICSB312 - Islam and Civil Society III
 5. ICTB312 - Islamic and Civil Society III
 6. ISCB212 - Islamic II
 7. ISLB112 - Islamic Studies I
 8. ISLB113 - Islamic Studies I (LAN MPW 2143)
 9. ISLB122 - Islamic Studies II
 10. ISLB123 - Islamic Studies II
 11. ISLB212 - Islamic II
 12. ISLB312 - Islamic Studies III
 13. ISLD113 - Pendidikan Islam
 14. ISLF101 - Foundation Islamic Studies
 15. MMGB223 - Property Ownwership Concept In Islam
 16. MORB113 - Moral Studies 1 (LAN MPW 2153)
 17. MORD113 - Moral Studies
 18. MPU3412 - Islam & Civil Society II

Professional Bodies

 1. Association of Shariah Advisor in Islamic Banking: member- 2013

Research Projects

 1. 2009 The Outlook For The Malaysian Islamic Capital Market
 2. Congregational Prayers Monitering System Using RFID
 3. Defective Contract in Islamic Commercial Law
 4. Islam Hadhari dan Kesannya Kepada Pembinaan Modal Insan
 5. Kajian Keberkesanan Program Khas Pusat Islam (HELP CLASS)
 6. Kajian Peratus Keciciran Pelajar UNITEN(2007-2011)
 7. Kajian Terhadap Budaya Membaca Di kalangan Anak-Anak FELDA Dan Kesannya Kepada Peningkatan Akademik
 8. Tahap Pembacaan dan Kemahiran al-Quran Dikalangan Pelajar Uniten
 9. The Resolution of Islamic Commercial Disputes in Malaysia: Courts, Mediation and Arbitration
 10. Zakat sebagai sumber utama kepada Pendapatan Negara

Publications

 1. ADNAN BIN YUSOFF; Defective Contract In Islamic Commercial Law; Defective Contract In Islamic Commercial Law; ; 01 Jun 2001; Research Book; None
 2. ADNAN BIN YUSOFF; Lapse Of Commercial Dealings : An Islamic Perspective; International Conference On Accounting And Commerce : The Islamic Perspective; ; 15 Jun 2002; Conference Proceeding; None
 3. ADNAN BIN YUSOFF; Kedinamikan Prinsip Muamalat Islam Dalam Transaksi Komersial Biasa; Seminar Kebangsaan Fiqh Semasa, Fakulti Pengajian Islam, Univ. Kebangsaan Malaysia; ; 23 Sep 2003; Conference Proceeding; None
 4. ADNAN BIN YUSOFF; Termination Of Contractual Liabilities In Contemporary Islamic Commercial Transaction; International Conference On Law And Commerce; ; 10 Dec 2003; Conference Proceeding; None
 5. ADNAN BIN YUSOFF; Dispute Settlement In Islamic Commercial Dealing; Uniten International Bussiness Management Conference; ; 07 Dec 2004; Conference Proceeding; None
 6. ADNAN BIN YUSOFF; Trading Islamic Securities And Global Challenges : The Malaysian Experience; International Conference On Bussiness And Management And Economics Conferrence; ; 16 Jun 2005; Conference Proceeding; None
 7. ADNAN BIN YUSOFF; Konsep Kesejahteraan Dalam Masyarakat Majmuk Menurut Perspektif Islam; Seminar Antarabangsa Agama Dan Pembangunan Ii, Iaian Sunan Ampel, Surabaya; Volume :-, Issue No :-, Article ID :-, Page Start :1, Page End :10, ISSN :-; 06 Jun 2006; Conference Proceeding; None
 8. ADNAN BIN YUSOFF; At Crossroads Of The East And The West: Business Entities For Smes; The Malaysian Law And The Islamic Law Perspective ; Seminar Wanita Dan Undang-Undang, Uitm Johor; ; 09 Sep 2006; Conference Proceeding; None
 9. ADNAN BIN YUSOFF; Towards A Just Islamic Banking Practices : Some Cursory Look On The Islamic Banking Practices; The 4Th Asian Law Institute (Asli) Annual Conference, University Of Indonesia Kampus Ui Depok ; Volume :-, Issue No :-, Article ID :-, Page Start :1, Page End :9, ISSN :-; 24 May 2007; Conference Proceeding; None
 10. ADNAN BIN YUSOFF; Ruang Lingkup Dan Isu-Isu Perundangan Dalam Perbankan Islam Di Malaysia; Seminar Undang-Undang Perbankan Islam Di Malaysia, Fakulti Undang-Undang Udim; ; 11 Jun 2007; Conference Proceeding; None
 11. ADNAN BIN YUSOFF; Do Islamic Commercial Law Prefers Equity Financing Rather Than Debt Financing ? A Cursory Look At The Islamic Banking And Finance Practices; 2Nd Islamic Economics Conference 2007 (Iecons 2007) Usim; ; 17 Jul 2007; Conference Proceeding; None
 12. ADNAN BIN YUSOFF; The Resolution Of Islamic Commercial Disputes In Malaysia: Courts, Mediation And Arbitration. Asian Journal On Mediation; Asian Journal On Mediation; Volume :3, Issue No :11, Article ID :-, Page Start :17, Page End :27, ISSN :1793-2173; 01 Nov 2007; Journal; None
 13. ADNAN BIN YUSOFF; Women As Entrepreneurs : The Malaysian And The Islamic Perspective; Iiubmc, Fakulti Perniagaan Dan Pentadbiran Uniten, Melaka; ; 17 Dec 2007; Conference Proceeding; None
 14. ADNAN BIN YUSOFF; Regulatory And Shariah Framwork Of Islamic Capital Market : The Experience Of Malaysia ; Corporate Law Teachers Association (Clta) School Of Bissniss Law And Taxation, Univ Of New South Wales, Sydney; Volume :-, Issue No :-, Article ID :-, Page Start :1, Page End :15, ISSN :-; 03 Feb 2008; Conference Proceeding; None
 15. ADNAN BIN YUSOFF; The Outlook Of The Malaysian Islamic Capital Market; Malayan Law Journal; Volume :3, Issue No :cvii-cxxxi, Article ID :-, Page Start :-, Page End :-, ISSN :ISSN 0025-1283; 01 Jun 2009; Journal; None
 16. Nurulbahiah Bte Awang, ADNAN BIN YUSOFF, Shamsul Badli Bin Mohd Yusof, Dzulkefli Bin Zainal Abidin, Ustaz; Pengaplikasian Prinsip Al-Musharakah: Satu Alternatif; Kolokium Siswazah Pengajian Islam Ukm Peringkat Kebangsaan 2009; ; 23 Dec 2009; Conference Proceeding; None
 17. ADNAN BIN YUSOFF; Decesive Insight On Communal And Moral Assessment Of Islamic Banking : Is It Identical To Social And Ethical Banking; Journal Of Islamic Law Review; Volume :6, Issue No :1-2, Article ID :-, Page Start :147, Page End :174, ISSN :0973-2918; 18 Jun 2010; Journal; None
 18. ADNAN BIN YUSOFF; Shariah Compliance Process In Malaysian Islamic Banking; Malayan Law Journal; Volume :2011, Issue No :5, Article ID :10.31436, Page Start :ixxx, Page End :xcvii, ISSN :0025-1283; 01 Apr 2011; Journal; None
 19. Nurulbahiah Bte Awang, ADNAN BIN YUSOFF; Garis Panduan Umum Mengikut Keperluan Ms 1900:2005 (Perspektif Syariah); Jawatankuasa Penasihat Syariah Uniten; Type :Guidelines,Source Name :Garis Panduan Umum Mengikut Keperluan MS 1900:2005 (Perspektif Syariah0, Volume :1, Issue No :1, Article ID :2011, Page Start :1, Page End : 13, ISSN :0, Publisher :Jawatankuasa Penasihat Syariah Uniten; 01 Apr 2011; Other; None
 20. ADNAN BIN YUSOFF; Legal Stains In The Malaysian Islamic Banking Practices Of Alijarah Thumma Al-Bai' (Aitab); World Journal Of Social Science; World Journal of Social Sciences, Vol. 2, Number 1, January 2012. published by world Bussiness institute, Australia.; 01 Jan 2012; Journal; None
 21. ADNAN BIN YUSOFF; A Comparative Analysis Of Shariah Governance In Islamic Banking Institutions Across Jurisdictions; Conference; 1st international conference on recent issues in conventional and islamic banking, Faculty of Finance and Business Administration al-Albayt University, Jami’ah al-Mu’tah, Jordan; 14 Apr 2012; Conference Proceeding; None
 22. ADNAN BIN YUSOFF; Viability Of Islamic Banking And Finance In South Africa: A Look At The Legal Framework And Governance; Iium Law Journal; Volume :18, Issue No :2, Article ID :10.31436, Page Start :239, Page End :260, ISSN : 2289-7852; 23 Jul 2012; Journal; MyCITE
 23. ADNAN BIN YUSOFF; Time Barred ! Time Threshold In Commercial Claims Under Islamic Law; Journal Of Commonwealth Law And Legal Education; Vol. 8, No 2, Spring 2012; 11 Sep 2012; Journal; SCOPUS
 24. ADNAN BIN YUSOFF; The Role Of A Trustee In Sukuk : The Malaysian Perspective; Australian Journal Of Basic And Applied Sciences ; ISSN 1991-81786(11):83-89, 2012ISI/Scopus; 01 Nov 2012; Journal; ISI
 25. Nurulbahiah Bte Awang, Shamsul Badli Bin Mohd Yusof, ADNAN BIN YUSOFF; Kesedaran Menunaikan Zakat Pendapatan Di Kalangan Warga Kerja Universiti Tenaga Nasional; Prosiding Seminar Isu-Isu Kontemporari Zakat Di Malaysia ; Universiti Utara Malaysia, Vol. 1, pp 75-86Impact Factor = None; 01 Nov 2012; Conference Proceeding; None
 26. ADNAN BIN YUSOFF; Study On Awarness And Adoption Of Shariah Governance Framework 2010 By The Islamic Financial Institutions In Malaysia; Australian Journal Of Basic And Applied Sciences ; ISSN 1991-81786(11): 326-330, 2012Scopus/ISI; 06 Nov 2012; Journal; ISI
 27. Nurulbahiah Bte Awang, Shamsul Badli Bin Mohd Yusof, ADNAN BIN YUSOFF; Kesedaran Menunaikan Zakat Pendapatan Di Kalangan Warga Kerja Universiti Tenaga Nasional; Seminar Isu-Isu Kontemporari Zakat Di Malaysia; ; 25 Nov 2012; Conference Proceeding; None
 28. ADNAN BIN YUSOFF; Shariah Governance For Islamic Financial Institutions In Malaysia On The Independency Of Shariah Committe And Efficiency Of Its Shariah Decisions; Recent Advances In Management, Marketing And Finances,World Scientific And Engineering Academy And Society; ISSN : 2227-460X; ISBN 978-1-61804-159-3pp, 93-100; 30 Jan 2013; Conference Proceeding; SCOPUS
 29. ADNAN BIN YUSOFF; Survey On Implementation Of Internal Shariah Compliance Function In Malaysian Islamic Banks And Takaful Companies; Recent Advances In Management, Marketing And FinancesWorld Scientific And Engineering Academy And Society; ISSN: 2227-460XISBN: 978-1-61804-159-3pp:101-107; 30 Jan 2013; Conference Proceeding; SCOPUS
 30. Nurulbahiah Bte Awang, ADNAN BIN YUSOFF, ABDUL AZIZ BIN MAT ISA, Shamsul Badli Bin Mohd Yusof; Program Halaqah Dalam Memperkasa Kepimpinan Pelajar Muslim Di Uniten; Ictle'13; Teknik pengajaran melalui kaedah halaqah atau ‘study circle’merupakan kaedah yang spesifik dengan menggunakan metod/manhaj (kurikulum) yang tertentu bagi memastikan setiap ahli anggota dapat menguasai dan memahami Islam dengan baik secara kolektif. Kaedah ini amat berkesan dalam menangani permasalahan semasa dan dapat membentuk keperibadian islami di mana ia telah dilaksanakan dengan jayanya pada era Rasulullah s.a.w. Pelaksanaan program Halaqah kepada para pelajar muslim dilihat mampu mengembalikan energi dan semangat Islami kepada para siswa yang telah dimulakan semenjak dari tahun 2009. Hasil daripada kajian ini mendapati walaupun program Halaqah kurang mendapat sambutan dari sesetengah pelajar namun ia sebenarnya mampu memberikan kesedaran tentang kepentingan mempelajari Al-Quran dan membina keyakinan diri untuk berhadapan dengan masyarakat luar. Kajian ini juga menunjukkan bahawa program Halaqah perlu diteruskan dengan kerjasama daripada semua pihak terutama pensyarah, pelajar dan ibu bapa.; 01 May 2013; Conference Proceeding; None
 31. ABDUL AZIZ BIN MAT ISA, ADNAN BIN YUSOFF; Reception Of Personal Values Among Muslim Undergraduates In Uniten; International Journal Of Asian Social Science; International Journal of Asian Social Science, 2014, 4(2): 334-342; 01 Feb 2014; Journal; None
 32. ADNAN BIN YUSOFF; The Implementation Of Shariah Governance Framework Of 2010 : Advantages And Constraints ; Australian Journal Of Basic And Applied Sciences; ISSN : 1991-8178, Vol. 8 (13) August , 684-687; 01 Aug 2014; Journal; ISI
 33. ADNAN BIN YUSOFF; A Study On The Shariah Decision Making Process Adopted By The Shariah Committee In Malaysian Islamic Financial Institutions; Australian Journal Of Basic And Applied Sciences; ISSN : 1991-8178; Vol. 8(13) August 2014, Pages : 670-675; 01 Aug 2014; Journal; ISI
 34. ADNAN BIN YUSOFF, ABDUL AZIZ BIN MAT ISA; Reception Of Personal Values Among Muslim Undergraduates In University Tenaga Nasional ; International Journal Of Asian Social Science; Volume :4, Issue No :Special Issues, Article ID :10.55493/5007, Page Start :334, Page End :342, ISSN : 2224-4441; 01 Aug 2014; Journal; ERA
 35. ABDUL AZIZ BIN MAT ISA, ADNAN BIN YUSOFF, Syafawati Binti Salihan; Program Huffaz Profesional : Satu Pengenalan Kepada Tahfiz-Kejuruteraan Uniten; Teaching & Learning Symposium 2014; to be updated in due course; 27 Aug 2014; Other; None
 36. YUNUS BIN YUSOFF, ADNAN BIN YUSOFF, MOHD HAZLI BIN MOHAMED ZABIL; Sistem Permohonan Zakat Untuk Tazu (Ozat); E-Proceeding Of The International Conference On Masjid, Zakat & Wakaf 2014 (I-Maf 2014); e-ISBN: 978-967-13087-1-4Pg: 88-95; 01 Dec 2014; Conference Proceeding; None
 37. YUNUS BIN YUSOFF, ADNAN BIN YUSOFF, MOHD HAZLI BIN MOHAMED ZABIL; Sistem Permohonan Zakat Untuk Tazu(Ozat); Proceeding Of The International Conference On Masjid, Zakat And Waqf (Imaf 2014); e-ISBN 978-967-13087-1-4page 88-95; 01 Dec 2014; Conference Proceeding; None
 38. ADNAN BIN YUSOFF; Rangka Kerja Pengurusan Risiko Syariah Institusi Kewangan Islam : Aplikasi Global Menangani Risiko Ketidakpatuhan Shariah; Kanun; Volume :29, Issue No :2, Article ID :10.24815, Page Start :131, Page End :159, ISSN :2682-8057; 01 Jul 2017; Journal; MyCITE
 39. ADNAN BIN YUSOFF; Towards Providing The Best Shariah Governance Practices For Waqf Based Instituions; Al-Shajarah; Volume :1, Issue No :Special Issue, Article ID :2017, Page Start :165, Page End :185, ISSN :1394-6870; 01 Nov 2017; Journal; SCOPUS
 40. ADNAN BIN YUSOFF; Innovative Process To Resolve Dispute In Takaful; The Social Sciences; Volume :13, Issue No :1, Article ID : 10.36478/sscience.2018.45.52, Page Start :45, Page End :52, ISSN :1993-6125; 01 Jan 2018; Journal; None
 41. ADNAN BIN YUSOFF; Innovative Process To Resolve Takaful Dispute In Malaysia; The Social Sciences; Volume :13 , Issue No :1, Article ID :DOI: 10.3923/sscience.2018.45.52, Page Start :45, Page End :52, ISSN :1818-5880; 01 Jan 2018; Journal; SCOPUS
 42. ADNAN BIN YUSOFF, Nurulbahiah Bte Awang; Different Rights And Duties Of Husband And Wife Under Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 : Discriminatory Or Justice ?; 7 International Conference On Law And Society; ; 01 Apr 2018; Conference Proceeding; None
 43. ADNAN BIN YUSOFF; Feasibility Of Introducing Takaful (Islamic Insurance) In India From The Perspective Of Islamic Finance Experts; Indian Journal Of Public Health Research & Development; Volume :9, Issue No :12, Article ID :-, Page Start :131, Page End :136, ISSN :0976-0245; 01 Nov 2018; Journal; SCOPUS
 44. ADNAN BIN YUSOFF; Idealism Versus Realism : Performance Of Islamic Financial Institutions In The Light Of Maqasid Al-Shariah; 32Nd Ibima Conference; Volume :32nd IBIMA, Issue No :32, Article ID :-, Page Start :-, Page End :-, ISSN :978-0-999-8551-1-9; 15 Nov 2018; Conference Proceeding; SCOPUS
 45. ADNAN BIN YUSOFF; A Qualitative Study On Challenges And Solutions Of Shari'ah Mutual Funds In India: Experts Opinions; Islamic Fund & Wealth Management: A Way Forward; ; 31 Jul 2019; Research Book Chapter; None
 46. ADNAN BIN YUSOFF; The Undesirable Issues In The Insurance Practices Can Be 207 Resolved By Introducing Takaful In India: The Views Of Islamic Finance Experts; Al-Shajarah: Journal Of The International Institute Of Islamic Thought And Civilization (Istac); Volume :1, Issue No :Special Issues, Article ID :10.1093, Page Start :207, Page End :229, ISSN :ISSN 1394-6870; 05 Oct 2019; Journal; ISI
 47. Nurulbahiah Bte Awang, ADNAN BIN YUSOFF, ABDUL AZIZ BIN MAT ISA, Shamsul Badli Bin Mohd Yusof; Kesedaran Wanita Tentang Hak Dan TanggungjawabDalam Keluarga Dan Kerjaya: Kajian Kes Di Uniten DanUpnm; 5Th International Seminar On Islamiyyat Studies (Irsyad 2019); ; 05 Nov 2019; Conference Proceeding; Indexing In Progress
 48. Nurulbahiah Bte Awang, ADNAN BIN YUSOFF, ABDUL AZIZ BIN MAT ISA, Shamsul Badli Bin Mohd Yusof; Kesedaran Wanita Muslim Tentang Hak Dan Tanggungjawab Dalam Keluarga DanKerjaya: Kajian Kes Di UnitenDan Upnm; Al-Irsyad: Journal Of Islamic & Contemporary Issues; Volume :4, Issue No :2, Article ID :December 2019, Page Start :171, Page End :187, ISSN :eISSN 2550-1992; 16 Dec 2019; Journal; None
 49. ADNAN BIN YUSOFF; Enhancing Good Governance Practices Of Waqf Institutions: Learning From Shariah Governance Framework Of Islamic Financial Institutions; International Journal Of Islamic Economics And Finance Research; Volume :3, Issue No :2, Article ID :-, Page Start :65, Page End :76, ISSN :2636 –9419; 01 Dec 2020; Journal; MyCITE
 50. ADNAN BIN YUSOFF; Takaful, Zakat And Waqf Instruments In Ensuring Holistic Senior Citizens Program Development In Malaysia; Journal Of Islamic Finance (Jif). ; Volume :9, Issue No :2, Article ID :-, Page Start :79, Page End :88, ISSN :2289-2109; 30 Dec 2020; Journal; MyCITE
 51. ADNAN BIN YUSOFF; Determining Factors Of Adoption And Rejection Of Takaful By Malaysian Youths Grants By Fwd Takaful Rm 250,000; Research Paper; Type :Case Studies,Source Name :Determining Factors of Adoption and Rejection of Takaful by Malaysian Youths, Volume :1, Issue No :-, Article ID :-, Page Start :6, Page End : 161, ISSN :-, Publisher :FWD Takaful N IIUM; 19 Apr 2022; Other; None