picture
About Me
Courses Taught
Professional Bodies
Research Projects
Publications

About Me

Full Name:
SHAMSUL BADLI BIN MOHD YUSOF, ENCIK
Email:
Badli@uniten.edu.my
Contact Number:
03-89212020 Ext: 7158
Department:
Department of Social Science & Humanities

Academic Qualifications

 1. Master of Arts, Faculty of Social Sciences and Humanities, 2002
 2. Bachelor of Islamic Studies (Hons.), Faculty of Islamic Studies, 1999

Working Experiences

Position Place of Work Start End
Part-timer Lecturer Universiti Putra Malaysia 2003 2006
Part-timer Lecturer Universiti Teknologi Malaysia 2006 2006
Research Assistance Universiti Kebangsaan Malaysia 2002 2003
Part-timer Lecturer Universiti Industri Selangor 2002 2003

Courses Taught

 1. CIVB113 - World Civilization
 2. ETIB113 - Tamadun Islam Tamadun Asia
 3. ICEB113 - Islam and Civil Society for Engineers I
 4. ICSB212 - Islam and Civil Society II
 5. ISLB112 - Islamic Studies I
 6. ISLB212 - Islamic II
 7. ISLF101 - Foundation Islamic Studies
 8. ISLF103 - Foundation Islamic Studies
 9. MACF103 - Introduction to Malaysian Constitution
 10. MASB113 - Malaysian Studies (LAN MPW 2133)
 11. MASD113 - Malaysian Studies
 12. MPU3313 - Islam & Civil Society I
 13. PFPB113 - Pengantar Falsafah Politik
 14. RELB113 - Comparative Religion
 15. SHLB3100 - Spiritual, Holisitic, Integrity, and Ethic of Life Development (SHIELD)
 16. TITB113 - Tamadun Islam and Tamadun Asia

Professional Bodies

 1. Malaysian Social Science Association: member- 2002

Research Projects

Publications

 1. Nurulbahiah Bte Awang, ADNAN BIN YUSOFF, Shamsul Badli Bin Mohd Yusof, Dzulkefli Bin Zainal Abidin, Ustaz; Pengaplikasian Prinsip Al-Musharakah: Satu Alternatif; Kolokium Siswazah Pengajian Islam Ukm Peringkat Kebangsaan 2009; ; 23 Dec 2009; Conference Proceeding; None
 2. Nurulbahiah Bte Awang, Shamsul Badli Bin Mohd Yusof, ADNAN BIN YUSOFF; Kesedaran Menunaikan Zakat Pendapatan Di Kalangan Warga Kerja Universiti Tenaga Nasional; Prosiding Seminar Isu-Isu Kontemporari Zakat Di Malaysia ; Universiti Utara Malaysia, Vol. 1, pp 75-86Impact Factor = None; 01 Nov 2012; Conference Proceeding; None
 3. Nurulbahiah Bte Awang, Shamsul Badli Bin Mohd Yusof, ADNAN BIN YUSOFF; Kesedaran Menunaikan Zakat Pendapatan Di Kalangan Warga Kerja Universiti Tenaga Nasional; Seminar Isu-Isu Kontemporari Zakat Di Malaysia; ; 25 Nov 2012; Conference Proceeding; None
 4. Nurulbahiah Bte Awang, ADNAN BIN YUSOFF, ABDUL AZIZ BIN MAT ISA, Shamsul Badli Bin Mohd Yusof; Program Halaqah Dalam Memperkasa Kepimpinan Pelajar Muslim Di Uniten; Ictle'13; Teknik pengajaran melalui kaedah halaqah atau ‘study circle’merupakan kaedah yang spesifik dengan menggunakan metod/manhaj (kurikulum) yang tertentu bagi memastikan setiap ahli anggota dapat menguasai dan memahami Islam dengan baik secara kolektif. Kaedah ini amat berkesan dalam menangani permasalahan semasa dan dapat membentuk keperibadian islami di mana ia telah dilaksanakan dengan jayanya pada era Rasulullah s.a.w. Pelaksanaan program Halaqah kepada para pelajar muslim dilihat mampu mengembalikan energi dan semangat Islami kepada para siswa yang telah dimulakan semenjak dari tahun 2009. Hasil daripada kajian ini mendapati walaupun program Halaqah kurang mendapat sambutan dari sesetengah pelajar namun ia sebenarnya mampu memberikan kesedaran tentang kepentingan mempelajari Al-Quran dan membina keyakinan diri untuk berhadapan dengan masyarakat luar. Kajian ini juga menunjukkan bahawa program Halaqah perlu diteruskan dengan kerjasama daripada semua pihak terutama pensyarah, pelajar dan ibu bapa.; 01 May 2013; Conference Proceeding; None
 5. Syed Zainal Abidin bin Syed Kamarul Bahrin, Shamsul Badli Bin Mohd Yusof; Introduction To Engineering Problem Solving Technique By Using Modified 5S Method For Undergraduate Students; 2016 Ieee International Conference On Teaching And Learning In Education; Volume :Waiting to be indexed in IEEE Xplore, Issue No :Waiting to be indexed in IEEE Xplore, Article ID :Waiting to be indexed in IEEE Xplore, Page Start :Waiting to be indexed in IEEE Xplore, Page End :Waiting to be indexed in IEEE Xplore, ISSN :Waiting to be indexed in IEEE Xplore; 01 Mar 2016; Conference Proceeding; SCOPUS
 6. Nurulbahiah Bte Awang, ADNAN BIN YUSOFF, ABDUL AZIZ BIN MAT ISA, Shamsul Badli Bin Mohd Yusof; Kesedaran Wanita Tentang Hak Dan TanggungjawabDalam Keluarga Dan Kerjaya: Kajian Kes Di Uniten DanUpnm; 5Th International Seminar On Islamiyyat Studies (Irsyad 2019); ; 05 Nov 2019; Conference Proceeding; Indexing In Progress
 7. Nurulbahiah Bte Awang, ADNAN BIN YUSOFF, ABDUL AZIZ BIN MAT ISA, Shamsul Badli Bin Mohd Yusof; Kesedaran Wanita Muslim Tentang Hak Dan Tanggungjawab Dalam Keluarga DanKerjaya: Kajian Kes Di UnitenDan Upnm; Al-Irsyad: Journal Of Islamic & Contemporary Issues; Volume :4, Issue No :2, Article ID :December 2019, Page Start :171, Page End :187, ISSN :eISSN 2550-1992; 16 Dec 2019; Journal; None