picture
About Me
Courses Taught
Professional Bodies
Research Projects
Publications

About Me

Full Name:
NURULBAHIAH BTE AWANG, DR.
Email:
Nurulbahiah@uniten.edu.my
Contact Number:
03-89212020 Ext: 6690
Department:
Department of Social Science & Humanities

Academic Qualifications

 1. Doctor of Philosophy in Syariah and Judiciary, Islamic Science University of Malaysia, 2018
 2. Advocate & Solicitor, High Court of Malaya, High Court of Malaya, 2004
 3. Master in Law, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2003
 4. Bachelor in law, International Islamic University Malaysia, 2002

Working Experiences

Position Place of Work Start End
Senior Lecturer Universiti Tenaga Nasional 2009 2022
Guru Bahasa Arab Surau Al Iman Surau Al Iman, Taman Arked, Dengkil. 2019 2021
Pegawai Shariah Quality Advancement Centre (QAC) QAC, Uniten 2018 2019
Part time Lecturer Universiti Putra Malaysia 2007 2010
Pegawai Undang-Undang Kolej Poly-tech Mara Kuala Lumpur 2004 2009
Part time Lecturer Kolej Darul Hikmah 2005 2006
Advocate & Solicitor, High Court of Malaya Tetuan Anad & Noraini, KL 2003 2004

Courses Taught

 1. EISB113 - Islam and Civil Society I
 2. ETIB113 - Tamadun Islam Tamadun Asia
 3. ICEB113 - Islam and Civil Society for Engineers I
 4. ICSB112 - Islam and Civil Society 1
 5. ICSB212 - Islam and Civil Society II
 6. ICSB312 - Islam and Civil Society III
 7. ICTB212 - Islamic and Civil Society II
 8. ISCB113 - Islamic I
 9. ISLB112 - Islamic Studies I
 10. ISLB212 - Islamic II
 11. ISLF101 - Foundation Islamic Studies
 12. ISLF103 - Foundation Islamic Studies
 13. MACF103 - Introduction to Malaysian Constitution
 14. MPU3123 - Tamadun Islam Tamadun Asia
 15. MPU3313 - Islam & Civil Society I
 16. MPU3412 - Islam & Civil Society II
 17. RELB113 - Comparative Religion

Professional Bodies

Research Projects

 1. Al-Musharakah:Perbandingan Prinsip Perkongsian Dalam Islam & Akta Perkongsian 1961
 2. Budaya Kerja Berkualiti di UNITEN: Satu Tinjauan Menurut Perspektif Syarak
 3. Budi Pekerti Pelajar Islam UNITEN: Tinjauan Terhadap Pelajar ISLF 103
 4. CONSTRUCTIVE HARMONISATION OF ISLAMIC FAMILY LAW AND THE WOMEN’S CONVENTION
 5. Different Rights and Duties of Husband and Wife under Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984: Discriminatory or Justice?
 6. Empowering The Role of Wali in Strengthening Women's Rights
 7. Kesedaran Menunaikan Zakat Pendapatan Di Kalangan Warga Kerja UNITEN
 8. Pegangan Agama dan Implikasinya terhadap Budaya Kerja Muslim Uniten
 9. Pengaplikasian Prinsip Al-Musharakah: Satu Alternatif
 10. Peranan Institusi Zakat Di IPTS Terhadap Pembangunan Pembelajaran Pelajar Asnaf di UNITEN
 11. The Attributes of Rights in Islamic and International Jurisprudences : A Comparative View
 12. The Duties and Responsibilities of Husband and Wife In Islamic Family Law : Are They Equal In Nature?
 13. The Women's Convention and The Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984: Constructing Harmonisation on Gender Equality

Publications

 1. Nurulbahiah Bte Awang; Musharakah: Satu Kajian Perbandingan Antara Prinsip Perkongsian Dalam Syarak Dan Prinsip Perkongsian Mengikut Akta Perkongsian 1961 ; Thesis Master; ; 08 Sep 2003; Research Book; None
 2. Nurulbahiah Bte Awang, ADNAN BIN YUSOFF, Shamsul Badli Bin Mohd Yusof, Dzulkefli Bin Zainal Abidin, Ustaz; Pengaplikasian Prinsip Al-Musharakah: Satu Alternatif; Kolokium Siswazah Pengajian Islam Ukm Peringkat Kebangsaan 2009; ; 23 Dec 2009; Conference Proceeding; None
 3. Nurulbahiah Bte Awang; Budi Pekerti Pelajar Islam Uniten: Tinjauan Terhadap Pelajar Islf 103; Teaching And Learning Seminar 2010; ; 24 Jun 2010; Conference Proceeding; None
 4. Nurulbahiah Bte Awang; Budaya Kerja Berkualiti Di Uniten: Satu Tinjauan Menurut Perspektif Syarak ; International Conference On Dakwah And Islamic Management: Practice And Prospect 2010; ; 23 Nov 2010; Conference Proceeding; None
 5. Nurulbahiah Bte Awang, ADNAN BIN YUSOFF; Garis Panduan Umum Mengikut Keperluan Ms 1900:2005 (Perspektif Syariah); Jawatankuasa Penasihat Syariah Uniten; Type :Guidelines,Source Name :Garis Panduan Umum Mengikut Keperluan MS 1900:2005 (Perspektif Syariah0, Volume :1, Issue No :1, Article ID :2011, Page Start :1, Page End : 13, ISSN :0, Publisher :Jawatankuasa Penasihat Syariah Uniten; 01 Apr 2011; Other; None
 6. Nurulbahiah Bte Awang, Shamsul Badli Bin Mohd Yusof, ADNAN BIN YUSOFF; Kesedaran Menunaikan Zakat Pendapatan Di Kalangan Warga Kerja Universiti Tenaga Nasional; Prosiding Seminar Isu-Isu Kontemporari Zakat Di Malaysia ; Universiti Utara Malaysia, Vol. 1, pp 75-86Impact Factor = None; 01 Nov 2012; Conference Proceeding; None
 7. Nurulbahiah Bte Awang, Shamsul Badli Bin Mohd Yusof, ADNAN BIN YUSOFF; Kesedaran Menunaikan Zakat Pendapatan Di Kalangan Warga Kerja Universiti Tenaga Nasional; Seminar Isu-Isu Kontemporari Zakat Di Malaysia; ; 25 Nov 2012; Conference Proceeding; None
 8. Nurulbahiah Bte Awang, ADNAN BIN YUSOFF, ABDUL AZIZ BIN MAT ISA, Shamsul Badli Bin Mohd Yusof; Program Halaqah Dalam Memperkasa Kepimpinan Pelajar Muslim Di Uniten; Ictle'13; Teknik pengajaran melalui kaedah halaqah atau ‘study circle’merupakan kaedah yang spesifik dengan menggunakan metod/manhaj (kurikulum) yang tertentu bagi memastikan setiap ahli anggota dapat menguasai dan memahami Islam dengan baik secara kolektif. Kaedah ini amat berkesan dalam menangani permasalahan semasa dan dapat membentuk keperibadian islami di mana ia telah dilaksanakan dengan jayanya pada era Rasulullah s.a.w. Pelaksanaan program Halaqah kepada para pelajar muslim dilihat mampu mengembalikan energi dan semangat Islami kepada para siswa yang telah dimulakan semenjak dari tahun 2009. Hasil daripada kajian ini mendapati walaupun program Halaqah kurang mendapat sambutan dari sesetengah pelajar namun ia sebenarnya mampu memberikan kesedaran tentang kepentingan mempelajari Al-Quran dan membina keyakinan diri untuk berhadapan dengan masyarakat luar. Kajian ini juga menunjukkan bahawa program Halaqah perlu diteruskan dengan kerjasama daripada semua pihak terutama pensyarah, pelajar dan ibu bapa.; 01 May 2013; Conference Proceeding; None
 9. Nurulbahiah Bte Awang; The Duties And Responsibilities Of Husband And Wife In Islamic Family Law : Are They Equal In Nature? ; Seminar Fiqh Semasa 2015; Volume :1, Issue No :1, Article ID :Jun 2015, Page Start :1, Page End :15, ISSN :978-967-13426-1-9; 10 Jun 2015; Conference Proceeding; None
 10. Nurulbahiah Bte Awang; The Attributes Of Rights In Islamic Jurisprudence And International Jurisprudence: A Comparative View; 2Nd International Conference On Asean Woman Icaw2016; Volume :-, Issue No :-, Article ID :-, Page Start :-, Page End :-, ISSN :-; 14 Apr 2016; Conference Proceeding; None
 11. Nurulbahiah Bte Awang; Empowering The Role Of Wali In Strengthening Women's Rights; Muslimah International Summit Kelantan (Misk 2016); Level: National,Chapter Title : Empowering the Role of Wali in Strengthening Women's Rights, Book Title : Wanita Islam Kontemporari: Isu-Isu, Cabaran & Amalan Terbaik, Book Editor :Prof Dr Badlisham Mohd Nasir, Publisher :Persatuan Ulama' Malaysia, Year Publish :2016, ISBN :978-983-2306-23-8, No of Pages :95-108; 15 Aug 2016; Research Book Chapter; None
 12. Nurulbahiah Bte Awang; The Attributes Of 'Rights' In Islamic And International Jurisprudence: A Comparative View; Journal Of Governance And Development Formerly Known As Rekayasa Journal Of Ethics, Legal And Governance; Volume :13, Issue No :1, Article ID :1 January 2017, Page Start :83, Page End :108, ISSN :ONLINE ISSN 2289-2311; 01 Jan 2017; Journal; None
 13. ADNAN BIN YUSOFF, Nurulbahiah Bte Awang; Different Rights And Duties Of Husband And Wife Under Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 : Discriminatory Or Justice ?; 7 International Conference On Law And Society; ; 01 Apr 2018; Conference Proceeding; None
 14. Nurulbahiah Bte Awang; Constructive Harmonisation Of Islamic Family Law And The Women's Convention; The European Proceeding Of Social And Behavioural Sciences; Volume :XLIV, Issue No :99, Article ID :2 July 2018, Page Start :941, Page End :951, ISSN :2357-1330; 02 Jul 2018; Conference Proceeding; ISI
 15. Nurulbahiah Bte Awang; The Women's Convention (Cedaw) And The Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984: Constructing Harmonization On Gender Equality; Tesis Phd; Type :Original Writings,Source Name :The Women Convention (CEDAW) and the Islamic Family Law (Federal Territorries) Act 1984: Constructing Harmonization on Gender Equality, Volume :1, Issue No :1, Article ID :19hb Julai 2018, Page Start :1, Page End : 445, ISSN :1, Publisher :USIM; 19 Jul 2018; Other; None
 16. Nurulbahiah Bte Awang; Manusia Sebaik-Baik Ciptaan Allah; Segmen Addin, Harian Metro; Type :Articles in Magazines,Source Name :Manusia Sebaik-baik Ciptaan Allah, Volume :1, Issue No :Addin, Article ID :9 Oktober 2018, Page Start :1, Page End : 10, ISSN :1, Publisher :Harian Metro; 09 Oct 2018; Other; None
 17. Nurulbahiah Bte Awang; Gender Equality Under Islamic Family Law(Federal Territories) Act 1984; International Journal Of Law, Government And Communication; Volume :3, Issue No :11, Article ID :December 2018, Page Start :68, Page End :82, ISSN :eISSN: 0128-1763; 01 Dec 2018; Journal; None
 18. Nurulbahiah Bte Awang; The Imbalanced Life Of Working Women: The Islamic Principle Of Gender Justice As A Tool; Tun Fatimah Hashim Women Lead Conference 2018; Volume :1, Issue No :1, Article ID :12 November 2018, Page Start :77, Page End :86, ISSN :978-967-2029-20-5; 13 Dec 2018; Conference Proceeding; None
 19. Nurulbahiah Bte Awang; Kluster Pendidikan Dakwah, Pelan Pembangunan Dakwah Negara; Pelan Pembangunan Dakwah Negara; Agency :YADIM, Year : 2019; 01 Jan 2019; Policy Paper; None
 20. Nurulbahiah Bte Awang; Modul Syakhsiah Unggul; Bengkel Pemurnian Modul Nuim-Yadim; Type :Ad Hoc Modules,Source Name :Modul Syakhsiah Unggul, Volume :1, Issue No :1, Article ID :1, Page Start :1, Page End : 1, ISSN :1, Publisher :YADIM; 01 Oct 2019; Other; None
 21. Nurulbahiah Bte Awang; Modul Khalifah Muda; Bengkel Pemurnian Modul Nuim-Yadim; Type :Ad Hoc Modules,Source Name :Modul Khalifah Muda, Volume :1, Issue No :1, Article ID :1, Page Start :1, Page End : 1, ISSN :1, Publisher :YADIM; 01 Oct 2019; Other; None
 22. Nurulbahiah Bte Awang; Modul Da'ie Remaja ; Bengkel Pemurnian Modul Nuim-Yadim; Type :Ad Hoc Modules,Source Name :Modul Da'ie Remaja, Volume :1, Issue No :1, Article ID :1, Page Start :1, Page End : 1, ISSN :1, Publisher :YADIM; 01 Oct 2019; Other; None
 23. Nurulbahiah Bte Awang, ADNAN BIN YUSOFF, ABDUL AZIZ BIN MAT ISA, Shamsul Badli Bin Mohd Yusof; Kesedaran Wanita Tentang Hak Dan TanggungjawabDalam Keluarga Dan Kerjaya: Kajian Kes Di Uniten DanUpnm; 5Th International Seminar On Islamiyyat Studies (Irsyad 2019); ; 05 Nov 2019; Conference Proceeding; Indexing In Progress
 24. Nurulbahiah Bte Awang, ADNAN BIN YUSOFF, ABDUL AZIZ BIN MAT ISA, Shamsul Badli Bin Mohd Yusof; Kesedaran Wanita Muslim Tentang Hak Dan Tanggungjawab Dalam Keluarga DanKerjaya: Kajian Kes Di UnitenDan Upnm; Al-Irsyad: Journal Of Islamic & Contemporary Issues; Volume :4, Issue No :2, Article ID :December 2019, Page Start :171, Page End :187, ISSN :eISSN 2550-1992; 16 Dec 2019; Journal; None
 25. Nurulbahiah Bte Awang; Women Empowerment For Sustainable Development Through The Implementation Of Flexible Working Hours ; Langkawi International Multidisciplinary Academic Conference 2019 ; Volume :-, Issue No :-, Article ID :21 Disember 2019, Page Start :307, Page End :315, ISSN :eISBN: 978-967-16859-4-5; 21 Dec 2019; Conference Proceeding; MyCITE
 26. Nurulbahiah Bte Awang; The Challenges Of Covid-19 Pandemic On Working Women: The Need For Comprehensive Social Support System; 10Th International Economics & Business Management Conference (Iebmc 2021); Volume :13, Issue No :4s, Article ID :2009, Page Start :545, Page End :553, ISSN :1947-5667; 17 Sep 2021; Journal; ERA
 27. Nurulbahiah Bte Awang, WAN NOORDIANA WAN HANAFI; A Literature Review Analysis: Social Support Needed By Working Woman During Pandemic ; 10Th International Economics & Business Management Conference (Iebmc 2021); Volume :13, Issue No :4s, Article ID :2009, Page Start :703, Page End :711, ISSN :1947-5667; 13 Oct 2021; Journal; ERA
 28. Nurulbahiah Bte Awang; Pelan Strategik Pengupayaan Peranan Institusi Masjid Sebagai Pusat Tumpuan Komuniti; Jurnal Yadim; Volume :1, Issue No :2, Article ID :Disember 2021, Page Start :0, Page End :0, ISSN :0; 01 Dec 2021; Journal; Indexing In Progress
 29. Nurulbahiah Bte Awang; Garis Panduan Pemerkasaan Sukarelawan Dakwah Masyarakat; Garis Panduan Pemerkasaan Sukarelawan Dakwah Masyarakat; Agency :YADIM, Year : 2021; 30 Dec 2021; Policy Paper; Indexing In Progress