picture
About Me
Courses Taught
Professional Bodies
Research Projects
Publications

About Me

Full Name:
SYAFAWATI BINTI SALIHAN, MS
Email:
Syafawati@uniten.edu.my
Contact Number:
03-89212020 Ext: 1349
Department:
Department of Social Science & Humanities

Academic Qualifications

 1. Master (Al-Quran & Hadith), Universiti Malaya, 2012
 2. Bachelor (Usuluddin), Universiti Mu'tah, Jordan, 2009
 3. Diploma Tahfiz dan Dakwah, Darul Quran - JAKIM, 2005

Working Experiences

Position Place of Work Start End
Pensyarah (Kontrak) Kolej Profesional MARA (Beranang) 2011 2011
Pensyarah Tasmi' Sambilan Darul Quran - JAKIM 2011 2011

Courses Taught

 1. ATAD232 - Akhlak dan Tasawuf
 2. FIBD113 - Fiqh Ibadat
 3. FIMD213 - Fiqh Muamalat
 4. HIFD113 - Hifz Al-Quran I
 5. HIFD123 - Hifz Al-Quran II
 6. HIFD133 - Hifz Al-Quran III
 7. HIFD213 - Hifz Al-Quran IV
 8. HIFD223 - Hifz Al-Quran V
 9. HIFD313 - Hifz Al-Quran VI
 10. ICSB112 - Islam and Civil Society 1
 11. ISLB112 - Islamic Studies I
 12. ISLD113 - Pendidikan Islam
 13. ISLF101 - Foundation Islamic Studies
 14. ISLF103 - Foundation Islamic Studies
 15. MACD112 - Usul Tafsir
 16. MAGD113 - Management of Dakwah
 17. MHCD113 - Mustolah Hadith
 18. PTU1013 - Hifz Al-Quran (S)
 19. PTU1023 - Hifz Al-Quran (T)
 20. PTU1033 - Hifz Al - Quran (S)
 21. PTU1043 - Hifz Al - Quran (T)
 22. PTU1053 - Hifz Al-Quran (S)
 23. PTU1063 - Hifz Al-Quran (T)
 24. PTU1133 - Tajwid Amali III
 25. PTU2073 - Hifz Al - Quran (S)
 26. PTU2083 - Hifz Al - Quran (T)
 27. PTU2093 - Hifz Al - Quran (S)
 28. PTU2103 - Hifz Al - Quran (T)
 29. PTU3113 - Hifz Al-Quran (S)
 30. PTU3123 - Hifz Al-Quran (T)
 31. PTU3133 - Hifz Al-Quran (S)
 32. PTU3143 - Hifz Al-Quran (T)
 33. PTU3153 - Hifz Al - Quran (S)
 34. PTU3163 - Hifz Al - Quran (T)
 35. SHLB3100 - Spiritual, Holisitic, Integrity, and Ethic of Life Development (SHIELD)
 36. SHLB3200 - Spiritual, Holisitic, Integrity, and Ethic of Life Development (SHIELD)
 37. SHLD2000 - Spiritual, Holisitic, Integrity, and Ethic of Life Development (SHIELD)
 38. SHLF1000 - Spiritual, Holisitic, Integrity, and Ethic of Life Development (SHIELD)
 39. STN4 1014 - Hifz Al-Quran Syafawi 1
 40. STN4 1024 - Hifz Al-Quran Tahriri 1
 41. STN4 1034 - Hifz Al-Quran Syafawi 2
 42. STN4 1044 - Hifz Al-Quran Tahriri 2
 43. STN4 2074 - Hifz Al-Quran Syafawi 4
 44. STN4 2084 - Hifz Al-Quran Tahriri 4
 45. STN7 1013 - Hifz Al-Quran Syafawi 1
 46. STN7 1023 - Hifz Al-Quran Tahriri 1
 47. STN7 1033 - Hifz Al-Quran Syafawi 2
 48. STN7 1043 - Hifz Al-Quran Tahriri 2
 49. STN7 1053 - Hifz Al-Quran Syafawi 3
 50. STN7 1063 - Hifz Al-Quran Tahriri 3
 51. STN7 2073 - Hifz Al-Quran Syafawi 4
 52. STN7 2083 - Hifz Al-Quran Tahriri 4
 53. STN7 2093 - Hifz Al-Quran Syafawi 5
 54. STN7 2103 - Hifz Al-Quran Tahriri 5
 55. STN7 2113 - Hifz Al-Quran Syafawi 6
 56. STN7 2123 - Hifz Al-Quran Tahriri 6
 57. STN7 2213 - Fiqh Al-Ibadah
 58. STN7 3133 - Hifz Al-Quran Syafawi 7
 59. STN7 3143 - Hifz Al-Quran Tahriri 7
 60. ULDB1010 - UNITEN Leadership and Exploration I
 61. ULDB1020 - UNITEN Leadership and Exploration II
 62. USFD213 - Usul Fiqh

Professional Bodies

Research Projects

 1. Challenges Face By Tahfiz Engineering Student : UNITEN Experienced
 2. Kualiti Akademik Pelajar Dibawah Program Huffaz Profesional Uniten : Satu Tinjauan Awal Berdasarkan Keputusan Peperiksaan Akhir Pelajar
 3. Pengkisahan Dalam Al-Quran : Kajian Intertekstualiti Antara Kisah Nabi Musa a.s Dengan Novel ‘Sunan Musafir’ Karya Ramlee Awang Mursyid

Publications

 1. ABDUL AZIZ BIN MAT ISA, Syafawati Binti Salihan; Minat Pembacaan Al-Quran Di Kalangan Pelajar-Pelajar Pra-Siswazah Di Ipts: Tinjauan Ke Atas Pelajar-Pelajar Tahun Satu Di Uniten; Teaching & Learning Symposium 2014; To be updated in due course; 27 Aug 2014; Other; None
 2. ABDUL AZIZ BIN MAT ISA, ADNAN BIN YUSOFF, Syafawati Binti Salihan; Program Huffaz Profesional : Satu Pengenalan Kepada Tahfiz-Kejuruteraan Uniten; Teaching & Learning Symposium 2014; to be updated in due course; 27 Aug 2014; Other; None
 3. Syafawati Binti Salihan, Muhammad Hafizan Bin Abd Hamid; Kualiti Akademik Pelajar Di Bawah Program Huffaz Profesional Uniten : Satu Tinjauan Awal Berdasarkan Keputusan Akhir Pelajar; Seminar Antarabangsa Isu-Isu Pendidikan 2015; ; 09 Jun 2015; Conference Proceeding; None
 4. Husni Bte. Mohd Radzi, MOHD ARIFF AHMAD TARMIZI, Syafawati Binti Salihan, Muhammad Hafizan Bin Abd Hamid, Nurshuhaida Bte. Mohd Shokri; Challenges Face By Tahfiz Engineering Student: Uniten Experienced; International Conference On Engineering Education (Icee 2015); ; 21 Dec 2015; Conference Proceeding; None
 5. Syafawati Binti Salihan, Muhammad Hafizan Bin Abd Hamid; Pengkisan Dalam Al-Quran : Kolerasi Antara Kisah Nabi Musa A.S Dengan Novel 'Sunan Musafir' Karya Ramlee Awang Mursyid; Jurnal Pengajian Islam; Volume :12, Issue No :2, Article ID :http://jpi.kuis.edu.my/index.php/jpi/article/view/14, Page Start :80, Page End :89, ISSN :1823 7126; 01 Nov 2018; Journal; None
 6. Amaluddin Bin Arshad, Siti Salma Binti Mohamad Shokri, Syafawati Binti Salihan; Inovasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Tahfiz Di Universiti Tenaga Nasional : Tinjauan Awal; Persidangan Kebangsaan Pengajian Asasi Dan Umum 2019; ; 14 Nov 2019; Conference Proceeding; None
 7. Siti Salma Binti Mohamad Shokri, Syafawati Binti Salihan, Muhammad Hafizan Bin Abd Hamid; Inovasi Digital Dalam Pengajaran & Pembelajaran Program Tahfiz Di Universiti Tenaga Nasional Melalui Metode Blended Learning; International Conference On Islamic Civilizational Issues (Iconics 2020); Level: International,Chapter Title : Bab 6, Book Title : Isu-Isu Kontemporari Dalam Pengajian Tahfiz Al-Quran & Al-Qiraat, Book Editor :Ahmad Syahir Ahamad Nzly, Mohd Ikram Mohd Nawi, Sharifah Noorhidayah Syed Aziz, Nor Hasanah Mohd Yusoff, Publisher :Penerbit Fakulti Pengajian Peradaban Islam (FPPI), Kolej Universiti Antarabangsa Selangor (KUIS), Year Publish :2020, ISBN :eISBN 978-967-2122-97-5, No of Pages :71-83; 12 Nov 2020; Non-Research Book Chapter; None
 8. Muhammad Hafizan Bin Abd Hamid, Siti Salma Binti Mohamad Shokri, Syafawati Binti Salihan; Fasa Pengajaran Tahfiz Program Huffaz Profesional Di Universiti Tenaga Nasional; International Conference On Education Research 2020; ; 01 Dec 2020; Conference Proceeding; None
 9. Syafawati Binti Salihan, Muhammad Hafizan Bin Abd Hamid, Siti Salma Binti Mohamad Shokri; Kualiti Akademik Pelajar Program Huffaz Profesional Universiti Tenaga Nasional (Uniten); International Conference On Educational Research 2020; ; 16 Dec 2020; Conference Proceeding; None
 10. Siti Salma Binti Mohamad Shokri, Syafawati Binti Salihan, Muhammad Hafizan Bin Abd Hamid; Inovasi Digital Dalam Pengajaran & Pembelajaran Program Tahfiz Di Universiti Tenaga Nasional (Uniten); Al-Irsyad: Journal Of Islamic And Contemporary Issues ; Volume :6, Issue No :1, Article ID :http://al-irsyad.kuis.edu.my/index.php/alirsyad/article/view/137, Page Start :495, Page End :507, ISSN :eISSN: 2550-1992; 30 Jun 2021; Journal; MyCITE
 11. Amaluddin Bin Arshad, Muhammad Hafizan Bin Abd Hamid, Siti Salma Binti Mohamad Shokri, Syafawati Binti Salihan; Realiti Dan Cabaran Tenaga Pengajar Tahfiz Fasa Pandemik Covid-19: Pengalaman Di Universiti Tenaga Nasional (Uniten); International Conference On Islamic Civilisational Studies (Iconics 2021); ; 26 Aug 2021; Non-Research Book Chapter; None
 12. Mohd Taufik Bin Abu Hassan, Syafawati Binti Salihan, Siti Salma Binti Mohamad Shokri, Amaluddin Bin Arshad, Muhammad Hafizan Bin Abd Hamid; Perkembangan Pendidikan Al-Quran Melalui Media Sosial : Satu Tinjauan Di Facebook; International Webinar On Da'wah And Human Development ; ; 14 Oct 2021; Conference Proceeding; None
 13. Syafawati Binti Salihan; Pendidikan Kerohanian Ramlee Awang Mursyid Melalui Novel Sunan Musafir; International Webinar On Da'wah And Human Development ; ; 15 Oct 2021; Conference Proceeding; Indexing In Progress
 14. Muhammad Hafizan Bin Abd Hamid, Siti Salma Binti Mohamad Shokri, Syafawati Binti Salihan; Pelaksanaan Kelas Hifz Al-Quran Fasa Perintah Kawalan Pergerakan Di Universiti Tenaga Nasional: Satu Pengalaman; Intrnational Conference On Islamic Civilisational Studies (Iconics 2020); Level: International,Chapter Title : Bab 5, Book Title : Isu-Isu Kontemporari Dalam Pengajian Tahfiz Al-Quran & Al-Qiraat, Book Editor :Ahmad Syahir Ahamad Nzly, Mohd Ikram Mohd Nawi, Sharifah Noorhidayah Syed Aziz, Nor Hasanah Mohd Yusoff, Publisher :Penerbit Fakulti Pengajian Peradaban Islam (FPPI), Kolej Universiti Antarabangsa Selangor (KUIS), Year Publish :2020, ISBN :eISBN 978-967-2122-97-5, No of Pages :62-70; 12 Nov 2021; Non-Research Book Chapter; None
 15. Syafawati Binti Salihan, Muhammad Hafizan Bin Abd Hamid, Siti Salma Binti Mohamad Shokri; Pembentukan Disiplin Pelajar Melalui Proses Pembacaan Dan Hafazan Al-Quran: Satu Pemerhatian; International Conference On Islamic Civilisational Studies (Iconics 2020); Level: International,Chapter Title : Bab 7, Book Title : Isu-Isu Kontemporari Dalam Pengajian Tahfiz Al-Quran & Al-Qiraat, Book Editor :Ahmad Syahir Ahamad Nzly, Mohd Ikram Mohd Nawi, Sharifah Noorhidayah Syed Aziz, Nor Hasanah Mohd Yusoff, Publisher :Penerbit Fakulti Pengajian Peradaban Islam (FPPI), Kolej Universiti Antarabangsa Selangor (KUIS), Year Publish :2020, ISBN :eISBN 978-967-2122-97-5, No of Pages :84-91; 12 Nov 2021; Non-Research Book Chapter; None
 16. Amaluddin Bin Arshad, Siti Salma Binti Mohamad Shokri, Syafawati Binti Salihan, Mohd Taufik Bin Abu Hassan; Tahap Kesediaan Tenaga Pengajar Uniten Terhadap Subjek Hifz Al-Quran Secara Atas Talian: Satu Pemerhatian; E-Proceeding 2Nd International Conference On Educational Research (2Nd Incer 2021); ; 01 Dec 2021; Conference Proceeding; None
 17. Syafawati Binti Salihan, Muhammad Hafizan Bin Abd Hamid, Mohd Taufik Bin Abu Hassan, ABDUL AZIZ BIN MAT ISA; Peranan Zakat Dalam Pembangunan Pendidikan Tahfiz; 1St International E-Conference Of Ulul Albab (E-Icua); ; 13 Dec 2021; Conference Proceeding; None