picture
About Me
Courses Taught
Professional Bodies
Research Projects
Publications

About Me

Full Name:
AMALUDDIN BIN ARSHAD, MR.
Email:
Amaluddin@uniten.edu.my
Contact Number:
03-89212020 Ext: 5073
Department:
Department of Social Science & Humanities

Academic Qualifications

 1. Tauliah Mengajar Agama Berkitab, Majlis Agama Islam Selangor, 2019
 2. Ikhtisas Perguruan (Pendidikan Islam), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, 2012
 3. Ijazah Sarjana Muda Al-Quran dan Qiraat, Shoubra, Mesir, 2010
 4. Diploma Tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat, Darul Quran JAKIM, 2006

Working Experiences

Position Place of Work Start End
Guru MARA Junior Science College (MRSM) Pontian. 2011 2011
Imam dan Bilal Masjid Kotaraya, Johor Corporation (Jcorp) 2006 2006

Courses Taught

 1. FIBD113 - Fiqh Ibadat
 2. HIFD113 - Hifz Al-Quran I
 3. HIFD123 - Hifz Al-Quran II
 4. HIFD133 - Hifz Al-Quran III
 5. HIFD213 - Hifz Al-Quran IV
 6. HIFD223 - Hifz Al-Quran V
 7. HIFD313 - Hifz Al-Quran VI
 8. ICSB112 - Islam and Civil Society 1
 9. ISLD113 - Pendidikan Islam
 10. ISLF101 - Foundation Islamic Studies
 11. ISLF103 - Foundation Islamic Studies
 12. MACD112 - Usul Tafsir
 13. MQHD113 - Pengantar Al-Quran & Hadith
 14. PIKD113 - Pengajian Islam dan Kemasyarakatan
 15. PTU1035 - Hifz Al - Quran (T)
 16. PTU1045 - Hifz Al - Quran (S)
 17. PTU2055 - Hifz Al-Quran (T)
 18. PTU2065 - Hifz Al-Quran (S)
 19. PTU2075 - Hifz Al-Quran (T)
 20. PTU2085 - Hifz Al-Quran (S)
 21. PTU2212 - Adab Hamalah Al - Quran
 22. PTU2262 - Adab Hamalah Al - Quran
 23. STN7 2073 - Hifz Al-Quran Syafawi 4
 24. STN7 3223 - Tafsir Al-Quran Wa Ulumuhu
 25. TAJD112 - Tajwid I
 26. TAJD113 - Tajwid
 27. TAJD212 - Tajwid II
 28. ULQD232 - Ulum Al-Quran

Professional Bodies

 1. Bangi Bandar Ilmu (NGO): Timbalan Pengarah- 2015
 2. Gabungan Profesional Islam Anak Johor (NGO): Ahli Jawatankuasa- 2017
 3. Maahad Tahfiz An Naurah (P) Kota Tinggi: Penasihat- 2018
 4. Madrasah Tahfiz An Naurah (P) Kota Tinggi, Johor: Exco- 2020

Research Projects

Publications

 1. Amaluddin Bin Arshad, Siti Salma Binti Mohamad Shokri, Syafawati Binti Salihan; Inovasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Tahfiz Di Universiti Tenaga Nasional : Tinjauan Awal; Persidangan Kebangsaan Pengajian Asasi Dan Umum 2019; ; 14 Nov 2019; Conference Proceeding; None
 2. Amaluddin Bin Arshad, Muhammad Hafizan Bin Abd Hamid, Siti Salma Binti Mohamad Shokri, Syafawati Binti Salihan; Realiti Dan Cabaran Tenaga Pengajar Tahfiz Fasa Pandemik Covid-19: Pengalaman Di Universiti Tenaga Nasional (Uniten); International Conference On Islamic Civilisational Studies (Iconics 2021); ; 26 Aug 2021; Non-Research Book Chapter; None
 3. Mohd Taufik Bin Abu Hassan, Syafawati Binti Salihan, Siti Salma Binti Mohamad Shokri, Amaluddin Bin Arshad, Muhammad Hafizan Bin Abd Hamid; Perkembangan Pendidikan Al-Quran Melalui Media Sosial : Satu Tinjauan Di Facebook; International Webinar On Da'wah And Human Development ; ; 14 Oct 2021; Conference Proceeding; None
 4. Amaluddin Bin Arshad, Siti Salma Binti Mohamad Shokri, Syafawati Binti Salihan, Mohd Taufik Bin Abu Hassan; Tahap Kesediaan Tenaga Pengajar Uniten Terhadap Subjek Hifz Al-Quran Secara Atas Talian: Satu Pemerhatian; E-Proceeding 2Nd International Conference On Educational Research (2Nd Incer 2021); ; 01 Dec 2021; Conference Proceeding; None
 5. Siti Salma Binti Mohamad Shokri, Amaluddin Bin Arshad; Penghayatan Solat Berjemaah Di Kalangan Pelajar Huffaz Profesional Uniten: Satu Pemerhatian; E-Prosiding 1St International E-Conference Of Ulul Albab (E-Icua); ; 13 Dec 2021; Conference Proceeding; None