YB DATO' SERI MAHDZIR BIN KHALID
Chairman

(Resignation w.e.f. 29 August 2021)


 

DATUK IR. BAHARIN BIN DIN

DATUK WIRA ROSLAN BIN AB RAHMAN

DATUK DR. RUJHAN BIN MUSTAFA

ACADEMICIAN TAN SRI IR. TS. DR. AHMAD ZAIDEE BIN LAIDIN, FASc

DATO' MOHD. YUSOF BIN IBRAHIM, FASc

DATO' SERI IR. DR. ZAINI BIN UJANG, FASc