YB DATO' SRI HASAN BIN ARIFIN 
Chairman


 

DATUK IR. BAHARIN BIN DIN

DATUK WIRA ROSLAN BIN AB RAHMAN

DATUK DR. RUJHAN BIN MUSTAFA

ACADEMICIAN TAN SRI IR. TS. DR. AHMAD ZAIDEE BIN LAIDIN, FASc

DATO' MOHD. YUSOF BIN IBRAHIM, FASc

DATO' SERI IR. DR. ZAINI BIN UJANG, FASc

EN. WAHIZAN BIN ABD RAHMAN